MZŠ Návsí - Provozní řád
Provozní řád Tisk E-mail
Napsal Bronislava   
Úterý, 08 červenec 2008

Provozní řád školní jídelny při Masarykově ZŠ v Návsí

Zásady provozu:

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25.2.2005 FH/Metodikou spotřebního koše.

561/2004 Novým školským zákonem.

258/2000 Sb. Zákonem o ochraně veřejného zdraví.

137/2004 Sb. Zákonem o ochraně veřejného zdraví.

137/2004 Sb. – novela vyhl. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Vyhláškou 490/2000 o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin od 1.1.2006.

Nařízení ES 178/2002 obecné zásady potravinového práva.

Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ředitele ZŠ.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Organizace provozu stravování:

-vstup do školní jídelny dovolen     07:00 – 08:00 hod. pouze s platnou stravovací kartou

                                                         11:00 – 14:00 hod.

-žáci docházejí do jídelny přezutí v doprovodu pedagogů, možnost vynášení potravin jako součást obědu (müsli tyčinku, fruko) v omezeném množství.

-výdej, jídel pro cizí strávníky: jídlonosiče 10:50 – 11:15 hod.

vchod do hospodářské budovy (vždy na výměnu, tzn. 2 ks)

Jídla odnášená v jídlonosiči jsou určené ke konzumaci ihned.

-výdej jídel z kuchyně na jídelnu    11:20 – 13:20 hod.

V případě prvního dne nemoci dítěte (pokud není odhlášené), je možno si oběd vyzvednout do jídlonosiče v době: 10:40 – 11:15 hod, 13:20 – 13:30 hod. nebo odhlásit v první den nemoci v době 06:30 – 08:00 hod. osobně u vedoucí jídelny, telefonický na tel. č. 558 357 203, elektronický na Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny nebo na webových stránkách školy www.zsnavsi.cz v sekci STRAVOVÁNÍ, oddíl ODHLÁŠKY OBĚDŮ.

Další dny nemoci může dítě odebírat obědy pouze jako cizí strávník.

Neodhlášené a neodebrané obědy budou zákonnému zástupci vyúčtovány v plné výši, tzn. i s režijními náklady.

-přihlašování obědů nejpozději do 08:00 hod.

-odhlašování obědů v ten den do 08:00 hod.jen z důvodu nemoci,nebo po domluvě s vedoucí ve výjimečných případech.

-Dospělí strávnici se odhlašují vždy den předem .

Placení stravného

-inkasem ze sporožira (účet u ČS spořitelny). Nahlásit č.ú. vedoucí ŠJ a vyřídit souhlas s inkasem v bance, potvrzený tiskopis odevzdat vedoucí ŠJ.

-inkasem z ostatních bank – taktéž jak výše.

-v hotovosti (první platba a některých případech, které posoudí vedoucí ŠJ).

Termíny placení: v hotovosti – poslední dva pracovní dny před nadcházejícím měsícem, výjimečně první den v novém měsíci do 08:00 hod.

Noví žáci, kteří nastoupí do školy v září (včetně prvňáčků) platí v září vždy obědy v hotovosti, v dalších měsících si potom vyberou způsob platby.

K ceně oběda je účtována při první platbě částka 25,- Kč za stravovací kartu, která slouží k vyzvedávání obědů po celou docházku žáka do školy.

Inkasem – k 15. dni daného měsíce.

Vrácení přeplatků – při platbě v daném měsíci se odečtou z platby na následující měsíc.

Příklad: stravné za listopad je 380,- Kč, odhlášky za říjen 57,- Kč, platba za listopad bude 323,- Kč.

Jestliže se stravují sourozenci, platba se součtuje tzn., že je hrazená jednou položkou.

V případě neuhrazení stravného z inkasa zaplatíte na daný měsíc hotově.

Úřední hodiny vedoucí jídelny        06:45 – 08:00, 10:40 – 14:00 hod.

Pracovní doba vedoucí jídelny        06:00 – 14:30 hod.

V případě nezaplacení stravného v daný den oběd nedostane.

-při placení stravného si nový strávník zakoupí čipovou kartu, která je měsíčně po zaplacení aktivována.

-při zapomenutí nahlásí strávník tuto skutečnost předem vedoucí školní jídelny, která vystaví náhradní doklad

-při poničení nebo znehodnocení a ztrátě karty si strávník pořídí kartu novou

-používanou, ale nepoškozenou kartu odkoupí zpět školní jídelna

Zařazování žáků dle věkových kategorií:

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou do věkových skupin strávníci zařazování do výživových a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů:

            1.skupina        7-10 let             cena oběda 22,- Kč

            2.skupina        11-14 let           cena oběda 25,- Kč

            3.skupina        15 a více roků   cena oběda 29,- Kč

Strávníka zařazujeme podle věku, kterého dosáhne ve školním roce (podle školského zákona začíná školní rok 1.9. a končí 31.8. následujícího kalendářního roku). To znamená, že dítě, které dosáhne ve školním roce 11 a 15 let, bude zařazováno do vyšší skupiny i kdyby věku dosáhlo 31.8.

Vlastní organizace provozu:

-žáci docházejí do jídelny v doprovodu pedagogického dozoru, polévku si nalévají z připravených mís na stole

-cizí strávníci docházejí do jídelny od 11:40 12:10 12:45 – 13:05 hod.

Hlavní jídlo a nápoje si strávníci vyzvedávají u výdejního okna, příbory a tácky jsou nachystány ve výdejním vozíku

-děti mají možnost přídavků stravy

-použité nádobí a příbory se odkládají na okno s použitým nádobím – odděleně

Povinností strávníků:

-žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí jídelny a kuchařky

-cizí strávníci jsou povinni dodržovat určený čas výdeje

-všichni strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování

-problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí jídelny, kuchařce

-za mimořádný úklid (tj. rozbité nádobí, rozlitý nápoj …) a čistotu stolů během výdejní doby zodpovídá určená kuchařka

-úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí vedoucí jídelny

-připomínky rodičů ke stravování se podávají u vedoucí jídelny a ředitele ZŠ

-provozní řád a jídelní lístek je vyvěšen na vývěskách ZŠ, v jídelně a na webových stránkách školy

-na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s provozním řádem v třídnické hodině

 

 

V Návsí 03.01.2013               ředitel ZŠ Návsí                     vedoucí ŠJ Návsí

 

Aktualizováno ( Čtvrtek, 03 duben 2014 )
 
Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/srv/www/user-uploadfea5dd5731fb1a537ae724e92f1d14f1) is not within the allowed path(s): (/CORE/AreaC/zsnavsi.cz/:/srv/www/zsnavsi.cz/:/usr/share/php:/usr/share/pear:/srv/www//user-upload:/srv/www/user-upload) in /srv/www/zsnavsi.cz/www/templates/tbc_officestyle/index.php(242) : eval()'d code(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 44 Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/srv/www/user-uploadce058e0374e6850359c65e339fe7d8b1) is not within the allowed path(s): (/CORE/AreaC/zsnavsi.cz/:/srv/www/zsnavsi.cz/:/usr/share/php:/usr/share/pear:/srv/www//user-upload:/srv/www/user-upload) in /srv/www/zsnavsi.cz/www/templates/tbc_officestyle/index.php(242) : eval()'d code(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 66